Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapia rohkaisee ihmistä olemaan oman elämän aktiivinen toimija.

Joskus päivittäiset toiminnot voivat tuntua vaativilta, mikäli henkilö on kuntoutumassa sairastumisen tai muun elämäntilanteen muutoksen jälkeen. Toimintaterapian tavoitteena on löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin yhdessä asiakkaan kanssa. Toimintaympäristöinä ovat muun muassa henkilön koti sekä erilaiset lähi- ja harrastusympäristöt.

Toimintaterapeutin suorittamasta yksilöllisestä toimintamahdollisuuksien arvioinnista ja terapiasta hyötyvät kaiken ikäiset henkilöt mm. ikääntyvät, työikäiset ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Toimintaterapiassa harjoitellaan niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässä. Asiakkaan toimintamahdollisuuksia voidaan parantaa toimintaterapian keinoin esimerkiksi arjen toimintoja harjoittelemalla, psykososiaalisia taitoja harjoittelemalla tai apuvälinetarpeen arvioinnilla.

Toimintaterapeutti on Valviran laillistama ammattihenkilö ja kuntoutusalan ammattilainen. Toimintaterapeutin ammattinimike on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvoma ja sitä voi käyttää vain toimintaterapeutin ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

www.valvira.fi
www.toimintaterapeuttiliitto.fi