Toimintaterapeutti

Yrityksen ammatinharjoittajana toimii Seija Variola toimintaterapeutti AMK, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja.

Yrittäjän ammattitutkinto 2016

Metropolia AMK 2008
Arcada AMK, Käden kuntouttaminen 2015
Hämeen AMK, Monialainen multisensorinen työ- erikoistumisopinnot 2012
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja 2014

EA2 2016
Metropolia AMK, Mohost-arviointimenetelmä 2014
Laurea AMK, GAS 2014
DIAK, Tarinalliset menetelmät voimavarana 2012
Asta-arviointimenetelmä 2010
Asiakkaana ikääntynyt aistivammainen 2009
Sensory Profile-koulutus 2008

Seija Variola toimintaterapeutti AMK
Seija Variola toimintaterapeutti AMK

 

Toimintaterapiaan liittyvää työkokemusta minulla on aivoverenkiertohäiriön jälkitila kuntoutujista, aivovammakuntoutujista.
Olen työskennellyt aikuisten ja ikääntyneiden henkilöiden parissa, joilla on todettu muistiin tai mielialaan liittyviä pulmia.

Lisäksi omaan työskentelykokemusta haastavasti käyttäytyvien alle kouluikäisisten lasten ryhmätoiminnasta sekä autististen nuorten aikuisten päivätoiminnasta.

Ratkaisukeskeisenä työnohjaajana tarjoan työnohjausta yksilöllisesti tai pienryhmille.

Muu ammatillinen koulutus, josta on myös työkokemusta.
Apuhoitaja 1979
Vaikeavammaisuus ja kommunikaatio 17,5 ov

Tallenna

Tallenna

Tallenna