Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus lähtee perusolettamuksesta, jossa haetaan muutosta johonkin ja toivottu muutos on haaste.
Ratkaisukeskeisen työn periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, jolloin asiakas asettaa itse omat tavoitteensa tulevaisuuteen suuntautumalla ja näkemällä menneisyytensä voimavarana.
Asiakakasta arvostetaan myös tasaveroisena yhteisyökumppanina.
Asiakkaalla on myös oikeus hyväksyä tai hylätä hänelle ehdotettua ratkaisu-tai toimintamallia.

Tarjoan työnohjausta yksilöllisesti tai pienryhmälle esim. hoito- tai sosiaalialalla työskenteleville henkilöille. Työskentelymenetelminä on käytössä myös toiminnalliset menetelmät.

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen tuella voidaan ennalta ehkäistä työuupumusta sekä tukea voimavaroja työssä jaksamisessa. Myös työelämään liittyvien muutosten käsitteleminen turvallisessa ympäristössä säästää voimavaroja ja tarjoaa uusia näkökulmia pohdittavaksi.